Programm

Koostöökonverents Ehitus 2024+

09:35

null
Kristen Michal
Kliimaminister

10:20

Vilniuse linnal on paika pandud kümme selget printsiipi, millest linnaplaneerimisel lähtutakse. Kas ka Eestis on selliseid selgeid printsiipe vaja? Kvaliteetne elukeskkond ei teki iseenesest: kui tahame elada toimivas ja inimsõbralikus linnaruumis, siis tuleb sellise ruumi loomisesse panustada ja suurt pilti vaadata.

null
Pēteris Ratas
Riia linnaarhitekt
null
Andro Mänd
Eesti Arhitektide liidu president
null
Mindaugas Pakalnis
Leedu Ehitussektori Arendusagentuuri linnaarengu üksuse juht ja endine Vilniuse linnaarhitekt

11:30

12:00

Explore how embracing digitalization reshapes the very fabric of our industry’s culture, emphasizing the urgency to adapt and thrive. Join us in unraveling the transformative journey towards a progressive, future-ready mindset that drives success in today’s dynamic construction landscape.

null
Damon Hernandez
international entrepreneur and founder of several digital construction startups

12:20

Ehitus on valdkond, kus pidevalt on vaja investeerida. Hea näide on teedeehituse valdkond: kui ettevõtja lõpetab tänavu tellimuste puuduses tegevuse, siis ei ole ta enam järgmisel aastal riigi jaoks partner. Ent kelle abiga siis järgmistel aastatel uusi teid rajada ja olemasolevaid remontida-hooldada? Palju loodetud kontratsükliline lähenemine siinkohal oleks kahtlemata päästerõngas – on ju meie põhjanaabrid edukalt niiviisi rasketest aegadest läbi murdnud. Eestis on koostatud ehituse pika vaate dokument, nüüd on vaja see ka teostada.

null
Ivo Volkov
Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL), Merko Ehitus Eesti juht

12:40

Kuigi hangetel tahetakse saada madalaima hinnaga väga head asja ja püütakse riske maandada lepinguid detailideni viimistledes, ei saa unustada, et hea asi maksab raha. Ilmselt on väärtuspõhised hanked suund, kuhu tulevikus liigume.

null
Tarmo Idarand
Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu (EKEL) juhatuse liige

13:00

14:00

null
Eesti Arhitektide Liidu ettekanne (EAL)
null
Piret Hartman
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi juhtkonna nõunik ja Maa- ja Ruumiameti (MARU) projektijuht

14:20

Järelkasv on teema, millesse panustavad nii ehituse valdkonna erialaliidud kui ka koolid. Ettevõtjad saavad ja peavad andma oma panuse, seda nii karjäärimessidel oma valdkonda tutvustades, töötubasid läbi viies või Eesti Ehitusinseneride Liidu töörühmas ja Eesti Inseneride Liidu Inseneri infopäevadel osaledes. Lisaks on oluline teadvustada, et ehituskultuur algab tellijast. Ka siis, kui eelarve on piiratud, tuleb nõuda ehitusobjektil aktsepteeritavaid töö- ja olmetingimusi. Juhtimiskultuur ei tohiks tänapäeval enam toimida põhimõttel „kes on süüdi“. Hea töö sünnib usalduses ja koostöös, seega on väärtuspõhised hanked tulevikusuund.

null
Anneli Ramjalg
Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtivlektor, EEL volikogu liige

14:40

Kliimaseaduse eelnõu valmib 2024 kevadel ning see suunab ehitussektorit tegutsema targemalt ning looma paremat elukeskkonda. Mida see laiemas plaanis sektori jaoks tähendab ning milline on rollide jaotus riigi ja sektori vahel?

null
Ivo Jaanisoo
ehituse ja ringmajanduse asekantsler

15:40

null
Modereerib Jaan Saar
Digitaalehituse valdkonna juht, Kliimaministeerium

Konverentsi kava on Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni poolt hinnatud 4,1 TP vääriliseks.

Lisa kuupäev kalendrisse ja kohtume 29. novembril Kultuurikatlas!

Apple Google Outlook Outlook.com Office 365 Yahoo

Kaaskorraldajad

Kaaskorraldajad