Võitjad 2023

„Aasta ehitaja“ – Veiko Seliste, Ehitustrust AS-i projektijuht, Narva Riigigümnaasiumi hoone

Ehitustrust AS-i projektijuht Veiko Seliste juhtis Narva Riigigümnaasiumi ehitamist. Salto AB OÜ loodud Narva Riigigümnaasiumi õppehoone netopind on 5364,7 m2. Koolimajja mahuvad kuni 540 õpilast ning 60 personalitöötajat.

Veiko Seliste juhtis edukalt suurt meeskonda ja haldas kindlakäeliselt kogu ehituse käiku. Ehitaja ülesandeks oli töövõtu raames ka BIM-mudelis tööprojekti koostamine. Tänu ehitusprotsesside oskuslikule juhtimisele realiseerus see laitmatult. Arhitektuuriliselt ja tehnoloogiliselt keeruliste lahenduste teostamisel väärib rõhutamist sujuv ja tõhus koostöö kõikide projektipartneritega.

„Aasta noor ehitusinsener” – Jürgen Jõgeva, Nordecon AS-i projektijuht

Tartu Ülikooli kliinikumi meditsiinilinnaku III ehitusjärgu töödel vastutas Jürgen Jõgeva objektijuhina M-korpuse süvendi ehituse, vaiatööde, karkassi püstitamise, fassaadi- ja katusetööde, avatäidete, siseseinte- ja lagede ehituse ning viimistluse eest.

Jürgen Jõgeva on väga suure töövõime ja hea pingetaluvusega. Ta on võimeline ette võtma suures mahus töid ja lahendama probleeme süstemaatiliselt. Jürgeni inseneriteadmised on juba täna eeskujuks teistele noortele kolleegidele.

„Aasta ehitusinsener“ – Priit Põldre, EstKONSULT OÜ projekteerija

Priit Põldre on 23 aastat töötanud ehitusinsenerina inseneribüroos EstKONSULT. Viimased 9 aastat on ta vastutanud eelkõige rannikuehitiste konstruktsioonide projekteerimise eest ning nõustanud tööde korraldamist.

2022. aasta töödest on tähelepanuväärne Paldiski LNG haalamiskai konstruktsioonide projekteerimine. Eestis ei ole varem selletüübilist sadamarajatist projekteeritud ega ehitatud. Haalamiskai projekteerimisaeg oli tavapäratult lühike.

Projekteerida ja ehitada tuli keerulistes geotehnilistes tingimustes meres, kus veesügavus on umbes 16 meetrit. 

„Parim rajatise ehitusprojekt“ – Pakrineeme LNG terminali haalamiskai

Peaprojekteerija: OÜ ConX PM ja Estkonsult OÜ

Estakaadkai projekteerimisel tuli arvestada avamere väga keeruliste ja muutlike geoloogiliste oludega. Vertikaal- ja kaldvaiadega pidi vastu võtma suuri sildumisjõudusid: kai ääres on meresügavus –16,5 meetrit.  Kai raudbetoonist pealisehitus on kõrgel mere kohal, ulatudes merepinnast 3–6,5 meetri kõrgusele. Kai platvormi ja paalide vahelised kaugused on suured, pikim ühendussild paalide vahel on üle 50 meetri. Kõigest hoolimata pidi töö valmima kiires tempos.

„Parim hoone ehitusprojekt“ – Narva Riigigümnaasiumi õppehoone

Peaprojekteerija: Salto Arhitektuuribüroo OÜ ja AS Ehitustrust (TP). Arhitektuur: Salto Arhitektuuribüroo OÜ

Narva Riigigümnaasiumi hoone on nii arhitektuurselt, ehitustehniliselt kui ka tehnosüsteemide osas keerukas. Lahenduste leidmisel tegid kõik projekti osapooled head koostööd. Pädev meeskond on võti nii projekteerimise kui ehituse juhtimises, samuti platsil tööde organiseerimises. Tänu hästi õnnestunud BIM-planeerimisele said suured mured lahendatud projekteerimise faasis ja töömaale jäid vaid väikesed probleemid. Mudel oli keskseks vahendiks ka ehitustööde juhtimisel ning koostööpartneritega suhtlemisel.

„Digiehituse tulevikutegija” – Rasmus Jaagant „Digitaalse viimase plaanija süsteemi koostöö tahvel projekteerimise protsessi- ja ajajuhtimise parendamiseks“

Koroonapandeemia kasvatas kaugtöö osakaalu plahvatuslikult. Rasmus Jaagant uurib oma magistritöös, kuidas see mõjutas projekteerimise valdkonna projektijuhte. Magistritöö lähtekohaks on tõdemus, et projekteerimine on olemuselt infotöötlemise tegevus, mistõttu ei ole see tingimata asukohapõhine. Seega uuriti, kas digikeskkonnas saab kasutada viimase plaanija süsteemi ehk Last Planner Systemit  ja kuidas seda rakendada. Analüüsiti digitööriistade võimalusi ja nende rakendamise kitsaskohti projekteerimise projektijuhi töös. Kaugtöö toetamine digivahenditega on tulevikule suunatud lahendus, koostöötahvel lubab juhtida koosolekul osaleja tähelepanu ja mis kõige olulisem – tuua inimesed kokku.

„Aasta innovatsiooniprojekt” – Nordecon AS: ehitusprogressi hindamine tehisintellekti abiga

Nordecon rakendab Tallinnas asuva Vektori kõrghoone ehitusel tehisintellekti põhist tehnoloogiat. Platvormi on välja töötanud juhtiv ülemaailmne tehnoloogiapartner Buildots. Selle abiga jäädvustab ehitustiim süsteemselt 360-kraadiseid pilte hoone kogu ehitusprotsessist. Nii saab operatiivselt hinnata ja juhtida projekti edenemist. Platvorm võimaldab võrrelda andmeid BIM-mudelite ning objekti ajagraafikutega. Tehisintellekt automatiseerib pildiinfo töötlemise ja annab kasutajale hetkega infot hoone erinevate osade ehitusvalmiduse kohta. Süsteem analüüsib fotomaterjali ja toob välja erisused projektmudelite ja tegelikkuse vahel.

Korraldajad